Logowanie - Microsoft Imagine

Dostęp dla pracowników i studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego do witryny Microsoft Imagine


Pracownicy i doktoranci podają swój adres email w postaci:
imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl, hasło takie samo jak do poczty

Studenci podają wydziałowy adres email z numerem indeksu:
123456@stud.chem.uni.wroc.pl, hasło takie samo jak do Office 365